ฟอยล์พิมพ์วันที่หมดอายุ
ฟอยล์พิมพ์วันที่หมดอายุ
ฟอยล์พิมพ์วันที่หมดอายุ
ผลิตภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์วันที่บนบรรจุภัณฑ์ เป็นฟอยล์ที่ผลิตขึ้นมาสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยาโดยเฉพาะ
ผ่านการตรวจรับรองสารโลหะหนักต่างๆ ตามมาตราฐาน RoHS จาก SGS ประเทศไทย 

นอกจากนี้บริษัทยังมีฟอยล์สำหรับงานตีตราท่อน้ำ HDPE และ ท่อร้อยสาย HDPE พร้อมจำหน่ายอีกด้วย
ตัวอย่าง