เครื่องตัดฟอยล์
เครื่องตัดฟอยล์
เครื่องตัดฟอยล์
เรามีทั้งเครื่องตัดฟอยล์แบบมือหมุนและแบบมอเตอร์ สำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องตัดฟอยล์เป็นประจำ
เราแนะนำให้ใช้เครื่องตัดฟอยล์แบบมอเตอร์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน
ตัวอย่าง