ฟิล์มลวดลาย
ฟิล์มลวดลาย
ฟิล์มลวดลาย
ฟิล์มลวดลายสามารถพิมพ์ได้บน พลาสติก ชนิด pp, pe, ps, abs, และ pvc
ตัวอย่าง