โฮโลแรม
โฮโลแรม
โฮโลแรม
โฮโลแรม เป็นลามิเนทแบบลายเส้นโฮโลแกรมแบบเต็มรูปแบบสำหรับบัตรธุรกรรม (ทั้งปลอดภัยและไม่ปลอดภัย)
ลามิเนทหน้าแบบเต็มรูปแบบนี้ช่วยให้สามารถลงทะเบียนภาพและงานศิลปะแบบฮอโลนภายในลามิเนท
ทำให้คุณสามารถออกแบบการ์ดที่มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใคร

แต่ช่วยให้คุณสามารถสร้างคุณลักษณะด้านความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบได้
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นนี้มีอยู่ในรูปแบบการเลี้ยวเบนแบบโฮโลแกรมหลายแบบรวมทั้งแบบที่กำหนดเอง
ตัวอย่าง