ฟิล์มหด
ฟิล์มหด
ฟิล์มหด
วัสดุที่ทำจากฟิล์มพลาสติกพอลิเมอร์ เมื่อความร้อนถูกนำมาใช้จะหดตัวอย่างแน่นหนากว่าสิ่งที่มันปกคลุม
มีความหลากหลายของการใช้ห่อหดและหดฟิล์ม

การใช้ห่อตัวห่อ ตัวห่อตัวห่อ ตัวห่อ ตัวห่ออาหาร กระเช้าของขวัญ กล่องของเล่น หนังสือ สบู่ ฯลฯ
ด้านล่างเป็นรายละเอียดของห่อหดที่นิยมใช้มากที่สุด 2 ประเภท
ตัวอย่าง