เทปกาว 2 หน้า
เทปกาว 2 หน้า
เทปกาว 2 หน้า
เทปสองหน้า ใช้สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ และโดยช่างฝีมือและผู้บริโภค
เหมาะสำหรับยึดติดทั้งสองแบบอย่างถาวรและไม่สามารถย้อนกลับได้ สำหรับติดแน่นในขณะที่ยังคงความสามารถในการวางตำแหน่งพวกเขา;

หรือเพียงแค่ติดตั้งสิ่งต่างๆไว้ในระยะเวลาที่ จำกัด เทปมีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ใช้ในเทป

ชนิดของเทปกาวกำหนดลักษณะและสามารถปรับได้อย่างสมบูรณ์เพื่อความต้องการของลูกค้า
ตัวอย่าง